SUGA

Allmänt
o  Nyheter (Arkiv)
o  Om föreningen
o  Galleri
o  Aktiviteter
o  Föreningslokal
o  Shoppen
o  Kontakta oss
 
o  Skänk prylar
o  Bli medlem!

Amiga Forum
o  Om tidningen
o  Skaffa tidningen
o  Tidningsarkiv
o  Redaktionen
o  Skriva artiklar
o  Annonsera
o  In English Flag of the United Kingdom

Dokument
o  Stadgar
o  Verksamhetsplan
o  Verksamhets-
 berättelse
o  Inventariemål
Kallelse till SUGA:s ordinarie föreningsstämma 2015

Lördagen den 18 april klockan 17:00 är det åter dags för föreningsstämma i Swedish User Group of Amiga. Platsen är föreningens lokal på Folkungagatan 105.

Som föreningens högsta beslutande organ fastställer stämman budget och medlemsavgifter för kommande år samt väljer ny styrelse. I år har inga motioner inkommit.

Kontakta Jonas Hofmann i valberedningen om du vill kandidera till en post i styrelsen.

Dagordning
 1. Mötet förklaras öppnat.
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman.
 3. Fråga om kallelse till föreningsstämman skett på behörigt sätt.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Ekonomisk berättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Beslut angående motioner som medlemmar stadgeenligt framfört till ordinarie föreningsstämma.
 9. Beslut om medlemsavgift för inlett verksamhetsår.
 10. Beslut om inventariemål.
 11. Fastställande av verksamhetsplan.
 12. Fastställande av budget.
 13. Val av styrelse, revisor och valberedning.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötet förklaras avslutat.